Memorial Lyčakivsky vojenský hřbitov

Memoriál ve tvaru právoúhelníku s okrouhlostí v zapadní časti. Rozměry 130 х 60 metrů. V něm se nachází 360 společných hrobů kde jsou pohřbebé 3600 zahynulých v bojích za Lviv a zemřelých na rány vojáků Sovětské armady a Lidového komisariáta vnitra.
.Hroby jsou podzemními kryptami na kterých jsou postavené náhrobky. Nahrobky jsou vyraběne z labradoritu o velikosti 1,20 х 0,8 х 0,3 m ze dvou stran jsou obramené pruhem leštěného červeného granitu ve šiřce 0,3 m. Mezi řádami náhrobních desek vzdálenost je 1, 6 m. Na popředí – reliéfní zobrazení řádu Vlastenecké války v diametru 4 m. V roce 1917 z severní strány Lyčakivského hřbítovu na byvalých pastvinách a také na byvalých soukromých pozemcích rodiny Bodnarů bylo založeno místo pro pohřeb rakouské a svazových armad – německé a turecké, které bojovaly spolu proti císařské ruské armadě, ktera utočila na Galičinu. Zde byli pohřbeny vojáci různých národnosti a různého naboženství: Rakušané, Ukrajinci, Maďáři, Češi, Němci, Slovaci, Polaci, Srbové, Chorvati, Turci, Bosnijci. Hřbítov měl hlavní vchod z dnešní ulice Čeremšyny kde dodnes se zachovala nepoškozena obezdívana polokulatý vchod. Na plánu tohoto hřbítovu byli poznamenani 4712 společných a samostatných hrobů. Na stejném plánu jsou poznamenané 111 hrobů ukrajinských Sičových střelců, které se nachazeli před exhumací v roce 1935 v západní časti Rakouského vojenského hřbítova. Je důležité že na dvou pozemích které patřily rodině Bodnarů během listopadových údalosti byli pohřbené 103 znamých a 67 neznámých ukrajinských střelců. V rocích 1935-1937 polská vláda exhumovala vše hroby na sousední časti těch pozemí. Před začátkem druhé světové války v tomto místě se nachazela zelinářská zahrada rodiny Bodnarů. V konci druhe světové války v červenci roku 1944 tento soukromý majetek odevzali a na pozemí kde se dříve nachazel Rakouský vojenský hřbítov zase byli pohřbeny vojáci sovětské armady a Lidového komisariáta vnitra. V rocích 1945 – 1950 v zemních hrobech byli pohřbené 3491 osoby. Podle svědectví dokladů Lvovského oblastního archivu zde také byli pohřbené vojáci Lidového komisariáta vnitra, kteři bojovali proti Ukrajinské povstalecké armadě a kteři zučastnili masovým represívním opatřením místních obyvatel. Lyčakivskij vojenský hřbítov byl založen v roce 1944 podle společného řešení výkonného výboru Lvovské oblastní rady poslanců pracujících a Sekretáře Lvovského oblastního výboru Komunistické strany Ukrajiny od 14 srpna roku 1944. Na začatku roku 1974 těto hroby exhumovali a dali je do krypt, které leží v zelené zóně ve dvou řadách. Upravení podle nového planu bylo provedene v rocích 1974-76 podle projektu architektů A. Šulara, V. Kamenšika a socháře V. Bojka. Roku 1989 v horní časti vojenského memoriálu na místě byvalých hrobů 408 střelců a staršin Ukrajinské galické armady, Lvovské oddělení ukrajinského společenství Memoriál postavilo vysoký březový kříž a místo tohoto dali pak kovový s napisem Obrancům Lvova, střelcům a staršinam Ukrajinské galické armady, kteři zahinuli za nezavislost Ukrajiny v rocích 1918-1919. Roku 1993 na Lyčakivském hřbitově začali stavit memoriál obětím druhé světové války. Po detailním průzkumu poslaneckými komisí z architektury a stavby, duchovního a narodostního obrození a podání nabídky Lvovská městská rada narodních poslanců 21.07. roku 1994 schvalila O přepochovaní oběti Zamastyrnivské věznice na volném místě vojenského hřbítovu. Zde v roce 1993 podle pokynu Lvovského městského výkonného výboru postavili sarkofág. Dne 30. 07.1994 v něm přepochovali 62 pozůstatky oběti politických represívních opatření, věznů Zamarstynivské věznice, kterých zastřelili komunisté. Roku 1999 do tohoto sarkofágu přepochovali pozůstatky ještě 122 oběti Lidového komisariáta vnitra zabitých ve věznici na ulice Zamarstynivské dne 26 června roku 1944. Tedy nad místem pohřebu postavili dva nadhrobí ve tvaru sičových křížů.