Wzgórze Sławy (Pahorb Slawy )Wzgórze Sławy (miejsce, gdzie znajdują się groby rosyjskich żołnierzy z okresu I wojny światowej oraz żołnierzy radzieckich)mieści się we wschodniej części miasta. 
Kwatera Pamięci „Wzgórze Sławy” została założona i zbudowana w latach 1945-1957 (zaprojektowana przez architekta M. Natalczenko, I. Persykowa oraz H. Szwećko-Winećkiego; prace rzeźbiarskie wykonali W. Forostećkyj oraz M. Łysenko).

W 1991 r. zespół ten przyłączono do muzeum „Cmentarz Łyczkowski”.

Wejście główne od ul. Pasicznej zdobi arka z wazonami, tarczami oraz spuszconymi flagami. W kierunku od bramy wejściowej do ul. Pasicznej umieszczone są parami dekoracyjne lampy z brązu po 3 z każdej strony alei. 

Obszar, na którym mieści się zespół pomników pamięci, ma formę kwadratu podzielonego na strefy, w których umieszczono w rogach wspólne groby. W każdym rogu znajduje się jeden wspólny grób: żołnierzy rosyjskich z czasów I wojny światowej z pomnikiem w formie obelisku, wymurowanego z bloków kamiennych oraz z niewielkim kwietnikiem wokół niego; w pozostałych trzech rogach umieszczone są wspólne groby żołnierzy radzieckich. 

Owe trzy groby zdobią pomniki z brązu z kompozycjami, które przestawiają żółnierza – chorążego, Matkę – Ojczyznę z poległym żołnierzem na rękach oraz żołnierza, składającego kwiaty na grobie. 

W centralnej części kwatery rozmieszczone są w jednym rzędzie w kształcie półkola 24 groby Bohaterów Związku Radzieckiego - po 12 grobów z każdej ze stron. W pozostałej części rozmieszczonych jest 226 indywidualnych grobów żołnierzy radzieckich. 

Pomniki są wykonane z piaskowca, granitu, marmuru i brązu.