Pole Zasłużonych


       Bliżej do wejścia głównego rozciąga sie Pole Zasłużonych. W centralnej jego części znajdują się mogiły wybitnych działaczy ukraińskiej nauki, kultury, sztuki oraz polityki.