Postanowienia porządkowe


Na terenie  Muzeum obowiązują następujące zakazy:

1. wnoszenia bagażu oraz przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym zwiedzającym; 

2. wprowadzania zwierząt;

3. wnoszenia i wprowadzania na teren rowerów, hulajnóg, deskorolek lub

innych podobnych urządzeń, oraz jeżdżenia na nich;

4. głośnego zachowania;

5. prowadzenia działalności handlowej; 

6. jedzenia i picia; 

7. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych; 

8. wstępu na teren osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub rzezb, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do zwiedzającego o opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie ostrożności na terenie Muzeum. Niektóre elementy na ścieżkach i w przestrzeni architektury parkowej mogą być słabiej widoczne.

Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty!