Dyrekcja Muzeum


   Dyrekcja Muzeum "Cmentarz Łyczakowski" wyraża wdzięczność wszystkim uczestniczącym  w uporządkowaniu i sprzątaniu terenu cmentarza,  pochowań znanych działaczy kultury, nauki i polityki, uczestników Walk Wyzwoleńczych. 

  Również zwraca się z prośbą do wszystkich posiadających rodzinne pochowania na cmentarzu Łyczakowskim, by uporządkować mogiły bliskich i przy potrzebie zrobić remont nagrobków. Zapewniamy pomoc udostepniając potrzebny sprzęt do sprzątania oraz otrzymania wymaganych zezwoleń do prac remontowych.

Zwracać się:

w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych

м. Львів, вул. Пекарська, 95 (m. Lviv, wul. Pekarśka, 95), tel. (032) 276 79 87;

w sprawie poszukiwań miejsc pochowań

м. Львів, вул. Мечнікова, 33 (m. Lviv, wul, Mecznikowa, 33) tel. (032) 275 54 15.

e-mail: lviv-lychakiv@ukrain.travel