Katalog zabytków


Szuchewycz Wołodymyr

/1849-1915/

Etnograf, badacz Huculszczyzny, współzałożyciel towarzystw „Bojan”, „Ruśka Besida”. Dziadek generała Czuprynki.

Fotogaleria