Katalog zabytków


Balzer Oswald

/1858-1933/

Polski historyk.

Fotogaleria