Katalog zabytków


Gall Jan Karol

/1856-1912/

Wybitny kompozytor polsko-ukraiński.

Fotogaleria