Katalog zabytków


Witowśkyj Dmytro

/1887-1919/

Działacz wojskowy, pułkownik Ukraińskiej Armii Halickiej (UHA), sekretarz państwowy spraw wojskowych ZURL.

Fotogaleria