Katalog zabytków


Szaszkewycz Markijan

/1811-1843/

Ukraiński poeta i pisarz, duchowny greckokatolicki. Jeden z twórców ruchu literackiego znanego jako Ruska Trójca, który odegrał kluczową rolę w procesie nabywania ukraińskiej świadomości narodowej przez Rusinów galicyjskich.

Fotogaleria