Katalog zabytków


Hnatiuk Wołodymyr

/1871-1926/

Jeden z najwybitniejszych etnografów ukraińskich i słowiańskich, folklorysta, redaktor czasopisma „Literaturno-Naukowyj Wisnyk”.

Fotogaleria