Katalog zabytków


Dużyj Mykoła

/1901-1955/

Działacz wojskowy, sotnyk UPA. Pisarz, redaktor naczelny czasopisma „Powstaniec”.

Fotogaleria