Katalog zabytków


Grób Dziuni

Grób małej dziweczynki – Dziuni z 1881 r.

Rzeźbiarz Leonardo Marconi.

Fotogaleria