Katalog zabytków


Dużyj Petro

Petro Dużyj /1916-1997/

Członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), więzień polityczny. Pisarz, redaktor naczelny czasopisma „Idea i czyn”.

Fotogaleria