Katalog zabytków


Nowakiwśkyj Ołeksa

/1872-1935/

Malarz, kierownik pierwszej w Galicji szkoły artystycznej.

Fotogaleria