Katalog zabytków


Święcicki Ilarion

/1876-1956/

Znawca sztuki, etnograf, filolog. Organizator i pierwszy dyrektor Ukraińskiego Muzeum Narodowego we Lwowie.

Fotogaleria