Katalog zabytków


Grób Trenklów, Breuerów i Weiglów.

Początek ХІХ w.

Rzeźbiarz Anton Schimser

Fotogaleria